Thursday, December 12, 2013

Crochet Pattern Potholderare you ready for a little Holiday fun?
a pattern to crochet some last minute gifts, or treat yourself with some lovely crochet time right after Christmas?

let's make some potholders with a pattern that I made up after a vintage potholder my grandma made.Crochet Potholder Pattern
yarn: Scheepjeswol SoftFun
crochet hook: size 3.75 mm or E

Haakpatroon voor Pannenlappen
garen: Scheepjeswol SoftFun
haaknaald: 3.75 mm


1. chain 6, close into circle with slip stitch in first chain
2. chain 1, 16 single crochet in circle. close with slip stitch in first single crochet
3. chain 4 (= 1 double crochet + 1 chain), *double crochet in the next 2 stitches, chain*. repeat between * six times, double crochet in next stitch, close with slip stitch in third chain of the first four. you now have 8 clusters of 2 double crochet, alternated with chain stitches. 
4. slip stitch into the next gap, chain 4, 3 treble crochet leaving last loop on hook, yarn over, pull thread through all 5 loops on hook. *chain 6, in the next chain gap make a cluster stitch of 4 treble crochet leaving last loop on hook, yarn over, pull thread through all 5 loops on hook*. repeat between * 7 times, chain 6, close with slip stitch in top of first cluster, fasten off.

1. 6 losse, sluit met halve vaste in de eerste losse tot een ring
2. 1 losse, 16 vaste in de ring. sluit met een halve vaste in de eerste vaste
3. 4 losse (= 1 stokje + 1 losse), *stokje in de volgende twee steken, losse*. herhaal tussen * zes keer, stokje in de volgende steek, sluit met een halve vaste in de derde losse van de eerste vier. je hebt nu 8 clusters van 2 stokjes, afgewisseld met losse.
4. halve vaste in de volgende opening van een losse, maak 4 losse, 3 dubbele stokjes waarvan je de laatste lus op de naald houdt, haal de draad om de naald en haal deze in 1 keer door alle 5 lussen op de naald. *6 losse, in de volgende opening van een losse haak je een cluster steek van 4 dubbele stokjes waarvan je steeds de laatste lus op de naald houdt, haal de draad om de naald en haal deze in 1 keer door alle 5 lussen op de naald*. herhaal tussen * 7 keer, haak 6 losse, sluit met een halve vaste bovenin het eerste cluster, hecht de draad af.

5. attach a contrasting coloured thread in the middle of any chain loop, 6 single crochet in that same loop. 12 single crochet in the next loop, repeat 6 times. 6 single crochet in de first loop, close with slip stitch in the first single crochet.
5. begin met een andere kleur garen in het midden van een willekeurige opening van losse. haak 6 vaste. haak 12 vaste in de volgende opening, herhaal 6 keer. maak 6 vaste in de eerste opening, sluit met halve vaste in de eerste vaste.

6. I found this round to be the hardest so I wrote down the diagram as well, I hope it is helpful to you. once you get the flow, it's an easy row, but again I found it a little tricky in the beginning. here we go. chain 3 (= 1 double crochet + 1 chain) skip one, double crochet + chain, skip one, treble crochet + chain, skip one, *double treble crochet (3 x yarn over before you insert hook in stitch), chain 2, double treble crochet in the same stitch, chain 1, skip one, treble crochet + chain, skip one, double crochet + chain, skip one, double crochet + chain, skip one, half double crochet + chain, skip one, half double crochet + chain, double crochet + chain, skip one, half double crochet + chain, skip one, half double crochet + chain**, skip one, double crochet + chain, skip one, double crochet + chain, skip one, treble crochet + chain, skip one*
repeat between * twice. repeat from first * till **, join with slip stitch in second chain of first 3 chains. fasten off.

6. deze ronde vond ik in het begin de lastigste, daarom heb ik het diagram voor je uitgeschreven, ik hoop dat het je helpt om het snel onder de knie te krijgen. als je het eenmaal doorhebt is het een leuke ronde om te haken. daar gaan we dan. 3 losse (=1 stokje + 1 losse) sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, dubbel stokje + losse, sla een steek over, *drie dubbel stokje (sla de draad 3 maal om de naald voordat je deze in de volgende steek haakt), 2 losse, drie dubbel stokje in dezelfde steek, 1 losse, sla een steek over, dubbel stokje, losse, sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, half stokje + losse, sla een steek over, half stokje + losse, sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, half stokje + losse, sla een steek over, half stokje + losse**, sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, stokje + losse, sla een steek over, dubbel stokje + losse, sla een steek over*
herhaal tussen * twee keer. herhaal van eerste * tot **, sluit met een halve vaste in de tweede losse van de eerste drie. hecht af.

7. with a new colour or the colour you started with, attach thread in any chain gap along any side. single crochet in the same gap. *chain, single crochet in the next gap* repeat between * all around. corners: single crochet, chain 2, single crochet in the corner gap. join with slip stitch in first single crochet. fasten off.
7. met een nieuwe kleur of dezelfde kleur als waar je mee begonnen bent, haak de draad aan in een willekeurige opening van een losse langs de zijkant. vaste in dezelfde opening. *losse, vaste in de volgende opening* herhaal tussen * rondom. hoeken: vaste, 2 losse, vaste in de hoek opening. sluit met een halve vaste in de eerste vaste. hecht af.

8. with the same thread as round 6, attach thread in any gap along any side. chain 3 (= half double crochet + 1 chain), *half double crochet in the next chain gap, chain*. repeat between * all around. corners: half double crochet, chain 2, half double crochet in the corner gap. join with slip stitch in second chain of first three.
8. met dezelfde kleur als rij 6, haak de draad aan in een willekeurige opening langs de zijkant. 3 losse (= half stokje + 1 losse), *half stokje in de volgende opening, losse*. herhaal tussen * rondom. hoeken: half stokje, 2 losse, half stokje in de hoek opening. sluit met een halve vaste in de tweede losse van de eerste drie.

9. chain 1, *single crochet in the next gap, single crochet in de next half double crochet of the previous round*. repeat between * all around. corners: single crochet, chain 2, single crochet in corner gap. close with slip stitch in first single crochet.
9. haak 1 losse, *vaste in de volgende opening, vaste in het volgende halve stokje van de vorige ronde*. herhaal tussen * rondom. hoeken: vaste, 2 losse, vaste in de hoek opening. sluit met een halve vaste in de eerste vaste.

10. chain 3 (= half double crotchet + 1 chain), *skip one, half double crochet in the next stitch, chain*. repeat between * all around. corners: 3 half double crochet in the corner gap, no chains in between. close with slip stitch in second chain of three. fasten off, the front of your potholder is done, hurray!
10. haak 3 posse (= half stokje + 1 losse), *sla een steek over, half stokje in de volgende steek, losse*. herhaal tussen * rondom. hoeken: 3 halve stokjes in de hoek opening, geen losse ertussen. sluit met een halve vaste in de tweede losse van de eerste drie. hecht af, de voorkant van je pannenlap is nu klaar, hoera!


for the back: in a contrasting colour to the inner flower on the front, crochet a chain of 32 stitches. you want the back of your potholder to match the size of the front. for me, 32 stitches was enough. however, depending on the yarn and hook you choose, as well as your personal crochet tension, you might have to add or loose a few stitches. I would say try 32, add a few rows of double crochet and see how far you get with that. lay this little piece on the front part and keep on going with 32 or adjust according to the width of the front part of your potholder.
I ended up adding 18 rows of double crochet to reach the desired square size to match the front. again, measure and see for yourself what works best for you regarding the number of rows of double crochet stitches. at the beginning of each row of double crochet, chain 3 (=  your first double crochet stitch).
de achterkant: in een contrasterende kleur met de bloem aan de binnenkant van de pannenlap aan de voorkant, haak een ketting van 32 losse. je wilt natuurlijk dat de achterkant van de pannenlap dezelfde maar heeft als de voorkant. voor mij waren 32 steken genoeg. houdt er echter rekening mee dat gegeven het garen en de haaknaald waar je mee werkt, zowel als hoe vast of los je haakt, van invloed zijn op de maat van je uiteindelijke werk. het kan zijn dat je een paar steken meer of minder op moet zetten om de juiste breedte te krijgen. ik zou zeggen zet 32 steken op, haak een paar rijen stokjes en kijk hoe ver je komt. leg het lapje op de voorkant van de pannenlap en ga door met haken, of haal je werk uit en voeg een paar steken toe of laat er een paar vallen.
ik heb 18 rijen stokjes gehaakt om tot het juiste vierkante formaat te komen. ook hier geldt weer, meet met de voorkant hoe ver je bent en kijk hoeveel rijen stokjes je nodig hebt om hetzelfde formaat achterkant als voorkant van de pannenlap te bereiken. aan het begin van iedere rij stokjes, haak 3 losse (= gelijk aan je eerste stokje).


when the front and the back are both finished, you should weave in all the ends before you crochet them together. once that's done, put the front and back together facing the front, get a contrasting colour thread and attach it in one of the corners in between 2 of the 3 half double crochet corner stitches at the front, and the corner stitch at the back. chain 12 and single crochet in the same corner, in between the next 2 half double crochet corner stitches. AT THE FRONT: alternate single crochet in the half double crochet of the previous round, and in between the half double crochets. corners: single crochet in between the double crochet stitches of the previous round. when you reach the chain loop of 12, make about 18 single crochet in that loop or as much as needed to cover the chain. fasten off and you have made yourself a potholder!
AT THE BACK: there's two different sides to the square. at the top and bottom of your rows of double crochet: make your single crochet stitches in between the double crochet stitches of this back row. this should be about the same amount of the stitches on the front. if not, add a few stitches or skip a few gaps and distribute them evenly along the edge. in the sides of your rows: crochet 2 single crochet stitches in every row-end.

als je zowel de voorkant als de achterkant af hebt, werk dan alle draadjes weg voordat je ze aan elkaar gaat zetten. als dat gedaan is, houd de voor en achterkant dan tegen elkaar terwijl je naar de voorkant kijkt. gebruik een contrasterende kleur voor de rand en haak deze aan in een hoek tussen 2 van de 3 halve stokjes die je aan de voorkant in de hoeken gemaakt hebt en aan de hoeksteek aan de achterkant. haak 12 losse en dan een vaste in de opening tussen de volgende twee halve stokjes in dezelfde hoek. AAN DE VOORKANT: haak om en om een vaste in de halve stokjes van de rand, en er tussen. hoeken: vaste tussen de halve stokjes van de rand. als je rond bent en weer terug bij de lus van 12 losse, haak dan een stuk of 18 vaste in die lus of zoveel als nodig is om de lus te bedekken en verstevigen. werk de draadjes weg en je hebt een pannenlap gemaakt!
AAN DE ACHTERKANT: er zijn twee verschillende zijkanten aan het vierkant. aan de boven en onderkant van je rijen stokjes: haak je vasten tussen de halve stokjes van de rand. dit zou ongeveer hetzelfde aantal steken moeten zijn als aan de voorkant. zo niet, sla een aantal steken over of voeg er een aantal toe en verdeel deze gelijkmatig over de rand. in de zijkanten van je rijen stokjes: haak 2 vaste in ieder rij-einde.

~ this pattern, from me to you with special thanks to my grandma for providing us with this crochet joy ~

if you have any questions, concerns or have suggestions for improvement of this pattern, please let me know through a comment to this post. thank you in advance.

on a side note: today is the last day to enter the yarn give away with Scheepjeswol Invicta wool, click here to read about the details!

11 comments:

 1. These are so pretty I'm not sure that I could bear to use them as potholders! xx

  ReplyDelete
 2. Beautiful! Thanks for sharing! xo Heather

  ReplyDelete
 3. Prachtig, dank voor het delen van je patroon, die ga ik gelijk opslaan tussen m'n favoriete haak pagina's, dank!

  ReplyDelete
 4. Heel erg bedankt voor het delen van je patroon. Het is echt heel verleidelijk om meteen te gaan beginnen, maar ik wil met hetzelfde garen werken als jij hebt gebruikt, dus dat ga ik eerst maar eens bestellen. Dan heb ik iets om naar uit te kijken!

  ReplyDelete
 5. Beautiful!!! Do you have a shop? Merry Christmas

  ReplyDelete
 6. This is the BEST, most festive pattern I have ever seen! I love this :-) Thanks for sharing!

  ReplyDelete
 7. Dank je wel, voor het delen van je patroon! Wat ontzettend mooi vormgegeven!
  Ik heb je pakketje van Etsy ook ontvangen! Wat een cadeautje! Zo lief, leuk en creatief verpakt! Ik werd er super blij van! Over de kwaliteit van je werk nog meer lof! Dank je wel!

  ReplyDelete
 8. Hartstikke bedankt voor het delen!! De beschrijving alleen al is een plaatje!! Mooi gemaakt! Ik ga hem zeker ook een keer maken, is al gepind!!

  Nog een fijne zondag!

  Groetjes van Ellebel

  ReplyDelete
 9. Fabulous!! I love my own grandmother's crochet, but can't duplicate it, YET! This potholder pattern is precious and beautiful! You have done a really great job, and shared it so freely. Thank you so much! I'm about to make my first crocheted potholder! And, the special knowledge that it reflects someone's heritage makes it so special. One other thing, my first ever crocheted coaster pattern came from you I believe? Strawberries and Cream? And that also had a special story attached regarding a friend and a gift. :-) Thank you for your inspiration to pick up a hook again!

  ReplyDelete
 10. Dear Maaike,

  Thank you for sharing this lovely pattern with us. I had such fun making one for a special friend.Your pattern was clear and easy to follow. I shared a little link to your blog & pattern on my blog.

  Thank you
  Dionne

  ReplyDelete

~ sweet thank you for your lovely words ~